หน้าแรก

รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดการสอบ
ระเบียบการสมัครเข้าร่วมโครงการ
ตารางสอบ

ประกาศรหัสวิชาที่ใช้สอบ

ประกาศรหัสคณะที่ใช้ยื่นเลือกคณะ

รูปแบบกระดาษคำตอบและอุปกรณ์
ที่ใช้ในการสอบ

ประกาศผลสอบ
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าคณะต่างๆ

        โครงการ RAC Pre โควตา มช. เป็นโครงการสอบตรงเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าสู่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบสมมติขึ้น โดยทางศูนย์วิชาการ RAC รวบรวมข้อสอบโควตา มช. และแนวข้อสอบปีล่าสุดเพื่อใช้ทดสอบน้องๆ
และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบโควตา มช. จริงที่จะเริ่มขึ้น โดยมีการกำหนดวันสอบ กำหนดจำนวนรับ
ประกาศรหัสวิชาสอบ และคัดเลือกนักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัย โดยมีผู้สมัครร่วมโครงการจากนักเรียนทั่วภาคเหนือ
ดูรายละเอียดโครงการที่นี่


สงสัยจังทำไม ต้องจัดโครงการนี้ด้วย ผมยังไม่ได้เริ่มติวโควตา มช.เลย คลิ๊ก

วันที่ 23 กันยายน-8 พฤศจิกายน 2549

RAC สาขาต่างๆ ดำเนินการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2549

RAC ต่างๆ สรุปรายชื่อผู้เข้าสอบในโครงการ และยื่นคณะที่สนใจ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2549

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและรหัสประจำตัวสอบนักเรียน ทาง www.urrac.com

วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2549

สาขา ดำเนินการสอบตามตารางสอบ

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2549

วันที่ 7 ธันวาคม 2549

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าคณะต่างๆ ทาง www.urrac.com